Mir hunn nach selwer gemaachten Quetschekraut ze verkaafen!

Mir hunn nach selwer gemaachten Quetschekraut ze verkaafen!