Explorer

Néiegkeeten vun den Explorer

Explorer

(LU) An den Explorer fänkt een un, selbstänneg a senger Unitéit ze liewen an ze schaffen. Sou gi se schonn drop virbereet wéi et ass, Chef ze sinn. Och wann et drëms geet, dass sie léieren aleng eens ze ginn, hu se awer nach ëmmer e Responsabelen, dee bei all Versammlung derbäi ass. Hien ass dofir do, fir ze kontrolléieren, dass den Explorer hir Aktivitéiten an engem séchere Kader ofgehaalen ginn. Sou kréien d‘ Explorer bäibruecht wat „Responsabilitéit“ wiirklech heescht, wat hinnen och am spéidere Liewe weiderhëlleft.

(FR) Ils sont très autonomes et vivent dans une unité explorer et sont préparés à devenir des chefs. Mais il y toujours un responsable formé qui les soutient en cas de besoin. Autrement, les explorers sont libres de choisir leurs activités.

Cheffen

JEGEN Jacques
KIFFER Ben
MATHGEN Mathilda