Wëllefcher

Néiegkeeten vun de Wëllef

Wëllefcher

(LU) D‘Wëllefcher sinn a Sizainen agedeelt, wou da jeweils all Wëllefchen seng kleng Charge kritt an déi dann iwwerhëllt. An der Meute kritt een de Scoutismus durch d’Dschungelbuch bäibruecht. Sou baséiert sech villes wat de Wëllefchen an deenen nächste puer Jöer léiert, op dës Geschicht. Sou léieren d‘Wëllefcher an a mat der Natur ze liewen. Mir maachen och Sortieën, Weekender a Campen, wou si léieren, wéi een an engem Grupp mateneen eens gëtt a Respekt deem anere géigeniwwer weist.

Wëllefchers Devise ass: Mär dinn eist Bescht

(FR) Les „Wëllefcher“ sont regroupés en „sizaines“ dans lesquelles chaque louveteau a sa charge à accomplir. Les valeurs scoutes leur sont transmis par le livre de la jungle. Le symbolisme est aussi basé sur cette histoire. Ainsi, les louveteaux apprennent à vivre avec la nature. Nous entreprenons des camps, des sorties, et des Weekends où ils apprenent le respect d‘ autrui et de la nature en vivant dans un groupe.

Leur devise est: „Mier dinn eist Bescht“ (nous faisons de notre mieux)


Cheffen

MATHIEU Eric
SCHMITZ David
RICHARTZ Leo
GOERES Jil
CANNIVE Lisa