Well Sai

Scouts de la commune de Steinsel

Live it, Love it !

– since 1995 –

NEWS

Ons Branchen

Beaver (6-8 Joer)

D’Beaver liewen zesumman an enger Kolonie a gi vun enger jonker dynamescher a motivieierter Equipe geleet.

Wëllefcher (8-11 Joer)

Wëllef nennt een d’Scouten am Alter vun 8-11 Joer. Mir liewen zesummen an der Meute, déi bei verschidden Aktivitéiten an klengen Ennergruppen vun 6-8 Wëllefcher (Sizaine genannt) agedeelt gëtt.

Scouten a Guiden (11-13 Joer)

D’Scouten a Guiden, d’Branch vun 11-13 Joer. D’Scoute liewen a schaffen a klénge Gruppe vun 6 bis 8 Jongen a Meedercher. Des Gruppe schaafe wäitgehend autonom.

Explorer (13-16 Joer)

zwëschen 14 a 15 Joer. Si hëllefen och schon bei Gruppen-Aktivitéiten.

Rover (16-21 Joer)

De Rover-Clan plangt seng Aktivitéiten duech d’Scoutsjoer. Et sinn Jonker ab 16 Joer. Si ënnerstetzen de Grupp a sengen Aktivitéiten

Tembo (ab 21 Joer)

D’Temboen plangen hier Aktivitéiten spontan duech d’Scoutsjoer. Et sinn déi „Aal“ ab 26 Joer. Si ënnerstetzen de Grupp a sengen Aktivitéiten

Kontakt

Lieu-dit : „Op Reuland“ à Steinsel

Learning by Doing !

– Robert Baden-Powell