Beaver

Néiegkeeten vun de Beaver

Beaver

(LU) Si liewen an der Beaver Colonie a kleng Gruppen agedeelt: d’Beaverdämm, déi alleguer de Numm vun engem Bam droen. An de Versammlungen, déi vun 14:00 bis 16:00 Auer zu Steesel am Chalet stattfannen, gëtt haaptsächlech gespillt, gesongen, gelaacht an sech vill an der fräier Natur opgehaalen.
Sie kréien de Scoutismus an d‘Natur op eng flott Aart a Weis iwwert eng Geschicht, déi „Frënn aus dem Bësch“ heescht, méi no bruecht.

Devise vun de Beaver ass: Deelen, deelen, deelen!

(FR) Ils vivent dans une colonie qui est subdivisée en petits groupes portants le nom d‘ un arbre. Les réunions ont lieu au chalet de 14:00 à 16:00 heures. Les activités principales sont jouer, chanter, rire et sortir dans la nature.
Les valeurs scoutes leur sont transmis par le biais de l’histoire „Frënn aus dem Bësch“.

La devise des Beavers est: Deelen, deelen, deelen! (partager)

BEAVER

Deelen, deelen, deelen!

Cheffen

Chef de Branche

Anja BIGELBACH – Grigri

Ech sinn säit 14 Joer an den WëllSai an säit 2015 Beavercheff. Säit 2 Joer sinn ech an der Beaverbranche Chef de colonie an och an der Fnel an der Beaverequipe an Beaverformationsequipe aktiv. 
Ech studéieren Ëmweltingenieur zu Oochen an an menger Fräizäit sinn ech gären an den Scouten, an der Natur oder bei Kolleegen a Famille.

Assistant chef de branche

Vicky BIGELBACH – Spitzki

Ech sinn säit 16 Joer an   de
 Wëll Sai an säit 8 Joer Beaver Chef. Ech sinn am Moment am  
 Ausland op der Uni mee freeën mech ëmmer erëm eng
Beaverversammlung halen ze kommen an meng
 Scoutsfrënn erëm ze gesinn.

Assistant chef de branche

Sven KOHL – Tokki

Ech si säit 17 Joer an de Scouten a säit 5 Joer Beaverchef. Ech si gäre Scout wëll ech do vill Kollegen ka gesinn mat deenen ëmmer Spaass hunn.

Assistant chef de branche

Swagata METZLER – Reebou

Ech sinn säit 2008 an de Wëll Sai,  zweschenduerch hunn ech eng kleng Paus ageluercht an sinn elo sait 2017 Beaverchef. Ech hunn elo dëst Joer ugefaangen mat studéieren, verbréngen gäeren Zäit an der Natur an setzen gäeren mat mengen Scoutskollegen ronderëm Féier.

Assistant chef de branche

Lena WEBER – Tic Tac

Ech si säit 8 Joer an de Wëll Sai an säit 5 Joer Beaverchef. Ech sinn gären an den Scouten well do jiddereen zesummenhält an et engem nie langweileg gëtt.