Mir organiséieren net nëmmen e flotte Programm fir eis Kanner, mee och hunn mir Eventer fir Erwuessener.
Sou wei eist Wëll Sau Owend oder Buergbrennen.

  • Op der Sich no Quetschen
    Mir kachen och dëst Joer eist bekannte Quetschekraut.  Heifir siche mir nach e puer Quetschen déi mir plécke kéinte kommen. Wann een der ze vill op senge Beem hätt, géinge mir eis freeën des siche kennen ze kommen. Mir plécken se natierlech selwer. Grousse Merci am viraus.
  • 1. Mai Feier mat Fakelzuch 2023
    1. Mai Feier mat Fakelzuch 2023
  • Wëll Sau Owend 21.01.2023
    Wëll Sai invitéieren op hieren Wëll Sau Owend den 21 Januar 2023